Χωρίς κυρώσεις στο καθεστώς Ερντογάν, Ελλάδα και Ευρώπη ματαιοπονούν | Delphi Economic Forum

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

Έχουμε μια Τουρκία αναθεωρητική, που παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο απέναντι στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ.

Από την άλλη, η Ευρώπη είναι διαιρεμένη απέναντι στην Τουρκία και αναζητά συνεργασία σε τομείς ήπιας ισχύος, που μάλλον θα αποβούν άκαρπες. Εμείς πιστεύουμε ότι χωρίς κυρώσεις στο καθεστώς Ερντογάν, Ελλάδα και Ευρώπη ματαιοπονούν.

Delphi Economic Forum, 15.05.2021

Κοινοποίηση

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΛΑΧΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ