ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

Δεν δεχόμαστε συμψηφισμούς ευθύνης | ΕΡΤ

Κοινοποίηση

ΝΔ & ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να είναι πιο συγκρατημένοι και να μην προσπαθούν να συμψηφίσουν ευθύνες για τους σιδηροδρόμους, φτάνοντας στην εποχή του …Τρικούπη! Το τρένο πρέπει να είναι ένα ασφαλές, δημόσιο μέσο μεταφοράς, όπου το κράτος θα εγγυάται την ασφάλεια λειτουργίας του δικτύου, οι ρυθμιστικές αρχές θα εποπτεύουν και θα επενδυθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αν θέλουμε να λεγόμαστε ευρωπαϊκή χώρα.

Κοινοποίηση